Giới thiệu sản phầm- Altium Concord Pro

28/09/2020 258 lượt xem
Đơn giản hóa quản lý thành phần.

Altium Concord Pro là nguồn duy nhất của bạn cho 
dữ liệu thành phần, thông tin tìm nguồn cung ứng thời gian thực, truy xuất nguồn gốc thành phần trong các thiết kế và cộng tác với nhóm thiết kế cơ khí của ban. Tất cả đều nằm trong môi trường hợp nhất của Altiunm Designer.

Đưa ra quyết định thiết kế một cách dễ dàng và tự tin.  


Dữ liệu thành phần được cập nhật và chuẩn hóa: Với một thư viện được chi sẻ duy nhất , phương pháp chuẩn hóa để xác định các thành phần và khả nawnghieenr thị trạng thái thành phần , Altium Concord Pro cung cấp một nơi để dễ dàng tìm, tạo và sử dụng lại dữ liệu thành phần mà bạn có thể tin tưởng. Tất cả đều nằm trong môi trường thiết kế của bạn.

Hợp tác ECAD / MCAD hai hướng. 


Altium Concord Pro tạo điều kiện cho một môi trường hợp tác giúp bạn và nhóm cơ khí của bạn dồng bộ về ý định thiết kế và bất kỳ thay đổi nào đối với hình dạng bo mạch, vị trí thành phần và các hình học.
Vì vậy bạn có thể yên tâm rằng các thiết kế điện tử và cơ khí của bạn kết hợp với nhau. Truy xuất nguồn gốc thành phần. 


Với chức năng " Ở đâu được sử dụng", Altium Concord Pro có thể xác  định nơi bất kỳ thành phần cụ thể nào đã được sử dungjcho phép thiết kế của bạn được cập nhật và các thành phần đã được chứng minh của bạn được sử dụng lại một cách tự nhiên.
   

Thông tin tìm nguồn cung ứng theo thời gian thực 

Altium Concord Pro đưa dữ liệu nhà cung cấp  trực tiếp vào môi trường thiết kế của bạn để bạn có thể thiết kế vopwis thông tin như thời gian thực bao gồm tính sẵn có, lựa chọn thay thế và giá cả.
- Dữ liệu thực tế về hàng trăm nhà cung cấp phụ tùng với lượng hàng và giá cả do Octopart điều hành.
- Dữ liệu về các bộ phận của nhà sản xuất đã được xác minh chẳng hạn như vòng đời các giải pháp thay thế và bằng dữ liệu cập nhật được cung cấp bởi IHS Markit


Hãy thử nó cho chính bạn, miễn phí.

Đăng ký hôm nay để đánh giá 30 ngày trải nghiệm trong các quyết định về thiết kế và thành phần của bạn
Link download


Hãy liên hệ với Hotline 024.6682,0511 email:software@jywsoft.com để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như hỗ trợ kỹ thuật.