Phần mềm R - phần mềm xác suất thống kê miễn phí

26/06/2020 361 lượt xem

1. R là phần mềm xác suất thống kê miễn phí

Phần mềm R là một ngôn ngữ lập trình hàm cấp cao vừa là một môi trường dành cho tính toán thống kê. R hỗ trợ rất nhiều công cụ cho phân tích dữ liệu, khám phá tri thức và khai mỏ dữ liệu nhưng lại là phần mềm miễn phí mã nguồn mở. Hơn nữa R rất dễ học và có thể phát triển nhanh các ứng dụng tính toán xác suất thống kê.
Phần mềm R là một trong những công cụ phân tích thống kê học cũng như phân tích dữ liệu nói chung. Trong 10 năm trở lại đây, R đã được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng rộng rãi. Đây là phần mềm mã nguồn mở (miễn phí). Nó mang đầy đủ những tính năng của các phần mềm thương mại khác hiện có như SPSS, AMOS, STATA hay EViews.Tại Việt Nam trong những năm trở lại đây, R đã bắt đầu được sử dụng và đang phát triển rộng rãi trong trường học và giới nghiên cứu. Trong tương lai, R hứa hẹn sẽ trở thành phần mềm được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực nghiên cứu do tính chất bản quyền đang ngày càng được tôn trọng.

2. Những điểm bất lợi của phần mềm R


 
Nhưng R có cái bất lợi là dùng lệnh (giống như Matlab) chứ không dùng menu như Excel. Điều này có nghĩa là đối với người “lười biếng” thì sẽ thấy R bất tiện. Nhưng với người muốn nắm lấy những cơ chế căn bản của toán học, thì sẽ thích ngôn ngữ này ngay. [Thực ra, nếu phải làm việc nhiều thì người “lười biếng” cũng sẽ thấy việc không dùng menu lại là ưu điểm chứ không phải nhược điểm, vì dùng lệch thì sẽ được copy & paste]. 
Một nhược điểm khác là R có rất nhiều “tác giả”, số thư viện/package vào tháng 1/2017 đã hơn 10.000; vấn đề nảy sinh là làm thế nào để chọn thư viện phù hợp nhất (ngoài các thư viện mặc định/có sẵn). [Nhấn mạnh là chỉ với các thư viện mặc định, thì R đã là đủ khi giải quyết các mô hình “Sách giáo khoa”]. 

Các giải pháp có thể xem ở đây; tuy nhiên, theo tôi Google đã là gần đủ để cho giải pháp tối ưu nhất.Hiện tại, RStudio (cũng nguồn mở) là một công cụ hỗ trợ (IDE) rất được ưa thích (đặc biệt trong giáo dục) khi làm việc với R. Công cụ RMarkdown của RStudio cho phép tạo đồng thời các loại tài liệu tĩnh và động, bao gồm: HTML, PDF, Word, … Công cụ Shiny của RStudio cho phép xây dựng các ứng dụng web (tương tác) từ R.

3.Ứng dụng phần mềm R tại Việt Nam hiện nay

Toán cao cấp
Phân tích cổ phiếu
Lý thuyết Copula
Lý thuyết Markowitz
Mô hình Black-Scholes
Mô hình Merton
Rủi ro tín dụng (Credit Risk)