Minitab- Các loại tóm tắt (summaries )

01/03/2021 285 lượt xem
Báo cáo trong Minitab được tạo thành từ các tóm tắt, có thể là đồ thị, bảng hoặc cả hai. Tóm tắt có thể nhanh chóng hiển thị cho bạn trạng thái của toàn bộ sáng kiến của bạn.
Xem video này để tìm hiểu thêm: https://youtu.be/dUAomS9Z61E

 

Tóm tắt xu hướng

Bản tóm tắt xu hướng hiển thị dữ liệu theo thời gian, ví dụ: từ năm này sang tháng khác, năm nay theo quý, phạm vi ngày cố định theo năm hoặc phạm vi ngày luân phiên theo tháng trong đó bạn có thể đặt số tháng để hiển thị trước hoặc sau ngày hiện tại. Các hình ảnh sau đây cho thấy các loại tóm tắt xu hướng khác nhau.

Tóm tắt xu hướng với một biến tóm tắt

Bản tóm tắt này cho thấy tiết kiệm khó trong năm nay theo quý.
Total Hard Savings Actual

Tóm tắt xu hướng với một biến tóm tắt và một biến nhóm

Bản tóm tắt này cho thấy mức tiết kiệm khó trong năm nay theo quý và theo cấp độ.
 
Total Hard Savings Actual 2

Tóm tắt xu hướng với hai biến tóm tắt

Bản tóm tắt này cho thấy tiết kiệm khó thực tế và tiết kiệm khó ước tính cho năm nay theo quý. Khi bạn thêm hai biến tóm tắt vào tóm tắt xu hướng, bạn không thể thêm biến nhóm vì thời gian là biến nhóm.
 
Total Hard Savings Actual, Total Hard Saving Estimate

Tóm tắt xu hướng với một biến và các mục tiêu khác nhau

Bản tóm tắt này so sánh các khoản tiết kiệm hàng quý với một mục tiêu. Trong ví dụ này, các mục tiêu khác nhau cho mỗi quý, nhưng chúng không nhất thiết phải giống nhau. Bạn cũng có thể đặt mục tiêu cho các quý trong tương lai.
Total Savings vs. Target by Quarter

Tóm tắt ảnh chụp nhanh

Bản tóm tắt ảnh chụp nhanh hiển thị dữ liệu cho một khoảng thời gian, ví dụ: năm nay, quý trước, tháng tới, phạm vi dữ liệu cố định mà bạn chỉ định. Các hình ảnh sau đây hiển thị tóm tắt ảnh chụp nhanh.

Tóm tắt ảnh chụp nhanh với một biến tóm tắt

Khi bạn tạo bản tóm tắt ảnh chụp nhanh với một biến, bản tóm tắt một số sẽ được hiển thị. Bản tóm tắt này cho thấy các khoản tiết kiệm khó cho năm nay
12.7m

Tóm tắt ảnh chụp nhanh với một biến tóm tắt và một biến nhóm

Bản tóm tắt này cho thấy các khoản tiết kiệm khó trong năm nay theo cấp độ

Status

Tóm tắt ảnh chụp nhanh với hai biến nhóm

Bản tóm tắt này cho thấy các khoản tiết kiệm khó trong năm nay theo cấp đai và tình trạng.
 
Status 2

Tóm tắt ảnh chụp nhanh với hai biến tóm tắt

Bản tóm tắt này cho thấy tiết kiệm khó thực tế và tiết kiệm khó ước tính cho năm nay.

Tóm tắt

Tóm tắt ảnh chụp nhanh với hai biến tóm tắt và một biến nhóm

This summary shows actual hard savings and estimated hard savings for this year by belt level

Tóm tắt 2

Tóm tắt ảnh chụp nhanh với một biến nhóm và mục tiêu

Bản tóm tắt này cho thấy mức tiết kiệm khó thực tế liên quan đến các phạm vi thấp, trung bình và cao. Bản tóm tắt này dành cho Quý đến nay và mục tiêu có thể được đặt cho các quý trong tương lai để đảm bảo rằng các mục tiêu xuất hiện khi bạn bước vào quý tiếp theo

biến nhóm và mục tiêu

📣📣📣Liên hệ ngay với #JYWSOFT để được nhận báo giá và tư vấn về sản phẩm kỹ hơn. 
Hotline : 0246 682 0511
Email : softwware@jywvina.com
🌐Website : https://jywsoft.com Add : Tầng 4, Tòa nhà N01-T4, Khu Đoàn Ngoại Giao, P. XuânTảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
🎵🎵🎵
Have a nice day !